Λακτοφερρίνη
μια φυσική πολυλειτουργική πρωτεΐνη
με σημαντική βιολογική δράση